PROPANEDINITRILE, 2-[METHOXY(4-PHENOXYPHENYL)METHYLENE]-

 主页 / 产品目录 / Other Intermediate / PROPANEDINITRILE, 2-[METHOXY(4-PHENOXYPHENYL)METHYLENE]-
PROPANEDINITRILE, 2-[METHOXY(4-PHENOXYPHENYL)METHYLENE]-

PROPANEDINITRILE, 2-[METHOXY(4-PHENOXYPHENYL)METHYLENE]-

编号ABP010842 化学名称Propanedinitrile, 2-[methoxy(4-phenoxyphenyl)methylene]- CAS330792-69-3 MDL: MFCD20140315 分子式C17H12N2O2 分子量276.2894

化学名称 : PROPANEDINITRILE, 2-[METHOXY(4-PHENOXYPHENYL)METHYLENE]-

CAS : 330792-69-3

英文名称: Propanedinitrile, 2-[methoxy(4-phenoxyphenyl)methylene]-

英文同义词:

询价