Propanedinitrile, 2-[hydroxy(4-phenoxyphenyl)methylene]-

 主页 / 产品目录 / Other Intermediate / Propanedinitrile, 2-[hydroxy(4-phenoxyphenyl)methylene]-
Propanedinitrile, 2-[hydroxy(4-phenoxyphenyl)methylene]-

Propanedinitrile, 2-[hydroxy(4-phenoxyphenyl)methylene]-

编号ABP010841 化学名称Propanedinitrile, 2-[hydroxy(4-phenoxyphenyl)methylene]- CAS330792-68-2 分子式C16H10N2O2 分子量262.2628

化学名称 : Propanedinitrile, 2-[hydroxy(4-phenoxyphenyl)methylene]-

CAS : 330792-68-2

英文名称: Propanedinitrile, 2-[hydroxy(4-phenoxyphenyl)methylene]-

英文同义词:

询价