Methanone, (4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)[2-(phenylMethyl)-1-piperidinyl]-

 主页 / 产品目录 / Other Intermediate / Methanone, (4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)[2-(phenylMethyl)-1-piperidinyl]-
Methanone, (4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)[2-(phenylMethyl)-1-piperidinyl]-

Methanone, (4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)[2-(phenylMethyl)-1-piperidinyl]-

编号ABP009614 化学名称Methanone, (4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)[2-(phenylMethyl)-1-piperidinyl]- CAS1402612-55-8 分子式C27H26N4O 分子量422.5215

化学名称 : Methanone, (4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)[2-(phenylMethyl)-1-piperidinyl]-

CAS : 1402612-55-8

英文名称: Methanone, (4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)[2-(phenylMethyl)-1-piperidinyl]-

英文同义词:

询价