N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-2-(2,6-DINITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)HYDRAZINECARBOTHIOAMIDE

 主页 / 产品目录 / API / N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-2-(2,6-DINITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)HYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-2-(2,6-DINITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)HYDRAZINECARBOTHIOAMIDE

N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-2-(2,6-DINITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)HYDRAZINECARBOTHIOAMIDE

编号ABP009217 化学名称Kobe0065 CAS436133-68-5 分子式 分子量0.0

化学名称 : N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-2-(2,6-DINITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)HYDRAZINECARBOTHIOAMIDE

CAS : 436133-68-5

英文名称: Kobe0065

英文同义词:

询价