1166827-48-0

Ethyl 6-chloro-3,5-dimethylpyrazine-2-carboxylate

1166827-48-0

编号ABP008452 化学名称Ethyl 6-chloro-3,5-dimethylpyrazine-2-carboxylate 英文名称 Ethyl 6-chloro-3,5-dimethylpyrazine-2-carboxylate 分子式C9H11ClN2O2 分子量214.649

化学名称 : Ethyl 6-chloro-3,5-dimethylpyrazine-2-carboxylate

CAS : 1166827-48-0

英文名称: Ethyl 6-chloro-3,5-dimethylpyrazine-2-carboxylate

英文同义词:

询价