1103738-30-2

LX4211 N-4中间体

1103738-30-2

编号ABP008140 化学名称LX4211 N-4中间体 英文名称 D-xylo-Pentodialdo-5,2-furanose, 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-4,5-O-(1-methylethylidene)-,(5S)- 分子式 分子量0.0

化学名称 : LX4211 N-4中间体

CAS : 1103738-30-2

英文名称: D-xylo-Pentodialdo-5,2-furanose, 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-4,5-O-(1-methylethylidene)-,(5S)-

英文同义词:

询价